La mer d’Inaya | 11 ans

La mer de Kenza | 9 ans

La mer d’Amber | 9 ans

La mer de Mamadou | 4 ans

Les vagues de Gaïa | 10 ans

Sylvain Lamy – Roi de la jungle

La mer de Fatima | 6 ans

La mer de Jospeh | 6 ans